Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Rezervace ubytování / Book


Ohledně potvrzení ubytování Vás budeme kontaktovat  / Regarding confirmation of accommodation you will be contacted

Počet osob / Number of persons

* Aeroklub

* Začátek pobytu / beginning of stay

* Konec pobytu / end of stay

Jsem si vědom toho, že rezervace je závazná.  

Storno poplatky :

 -  xxx-4 dní před nástupem ...0%

 - 3-0 dní před nástupem ... 50% z ceny ubytování

 

I am aware that the reservation is binding.
Cancellation fees:
- Xxx - 4 days before ... 0% cancellation fee
- 3-0 days before .... 50% cancellation fee from the price of accomodation

Výběr  ubytování / accommodation type choice

* E-mail

* Jméno / Name

* Telefon/ phone

Připomínky / comments